Cellular Matrix for Hair

 

วิทยการทางการแพทย์ที่มีความจำเพาะในการกระตุ้นการฟื้นฟูรากผมและหนังศีรษะ ด้วยการสกัด Autologous Growth Factors จากเลือดของแต่ละคนมาใช้ในการรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย Growth Factors ที่สกัดได้นั้นมีความสามารถในการกระตุ้นการ migration, differentiation และ proliferation ของ stem cells  รวมไปถึง การกระตุ้นการฟื้นฟู new extracellular matrix ซึ่งทั้งหมดเป็นส่วนสำคัญในการฟื้นฟูรากผมและหนังศีรษะให้มีความแข็งแรงมากขึ้น เส้นผมจึงกลับมามีความหนาแน่นและเส้นใหญ่ขึ้น ลดปัญหาผมหลุดร่วง เพิ่มความมั่นใจให้คุณได้อีกครั้งอย่างชัดเจน

 

Cellular Matrix for Hair เหมาะสำหรับ

  • ผู้ที่มีปัญหาผมร่วง ผมเส้นเล็กบาง
  • ผู้ที่มีปัญหาผมบาง ผมน้อย ทั้งผู้ชายและผู้หญิง
  • ผู้ที่ต้องการกระตุ้นและเสริมความแข็งแรงให้ทั้งรากผมและหนังศีรษะ

ผู้ที่ต้องการเสริมประสิทธิภาพการผ่าตัดปลูกผมด้วยวิธี Advanced FUE

 

Autologous Growth Factors ฟื้นฟูรากผมด้วยสารสกัดจากเลือดของตนเอง

ปัญหาผมร่วง ผมบาง สามารถพบได้ทั้งในผู้หญิงและผู้ชาย โดยแต่ละคนก็จะมีปัจจัยหรือสาเหตุที่หลากหลายแตกต่างกันที่มาทำให้เซลล์รากผมและหนังศีรษะมีความอ่อนแอและจำนวนลดน้อยลง ซึ่งสาเหตุส่วนใหญ่ที่พบ คือ การได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมน โดยเฉพาะฮอร์โมนเพศชาย นอกจากนี้ก็ยังพบว่าความเครียด และการดูแลหนังศีรษะที่ไม่เหมาะสมก็ล้วนทำให้เซลล์รากผมมีความอ่อนแอ หรือฝ่อตัวลงได้

 

Cellular Matrix for Hair คือ วิทยาการทางการแพทย์ที่ได้มีการพัฒนาการสกัด Autologous Growth Factors จากเลือดของแต่ละคนได้อย่างจำเพาะ ทำให้สารสกัดที่ได้มีความเข้มข้นของ Growth factors และเกล็ดเลือดมากกว่าปกติถึง 3-4 เท่า จากนั้นแพทย์ก็จะฉีดกลับเข้าไปที่บริเวณหนังศรีษะที่ทำการรักษา ไปช่วยกระตุ้นการฟื้นฟู เร่งการเจริญเติบโต และการแบ่งของเซลล์รากผม ทำให้รากผมฟื้นตัวได้ไว และกลับมาแข็งแรงสุขภาพดีขึ้นได้อีกครั้ง

Cellular Matrix for Hair อุดมด้วย Growth Factors ที่ดีที่สุด

ถึงแม้ว่าในเลือดของเราจะมีเกล็ดเลือดและโกรทแฟ็คเตอร์เป็นองค์ประกอบอยู่แล้ว แต่ความเข้มข้นนั้นยังไม่เพียงพอในการที่จะนำไปใช้ในการรักษาเพื่อการฟื้นฟูเซลล์ในบริเวณอื่น แพทย์จึงได้นำเลือดที่ได้มาผ่านเครื่องมือคัดแยกองค์ประกอบของเลือดที่ได้รับการพัฒนามาอย่างจำเพาะ ทำให้สามารถคัดแยกให้เกล็ดเลือดและโกรทแฟ็คเตอร์ลอยแยกในชั้นพลาสม่าด้านบนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

พลาสม่าที่อุดมไปด้วยเกล็ดเลือดและ Growth factors ที่เข้มข้นนี้จะมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นการสร้างและฟื้นฟูเซลล์ของรากผม รวมถึงบำรุงให้เซลล์รากผมแข็งแรง ทำให้เส้นผมแข็งแรงและดกหนา และช่วยลดอาการผมร่วงได้ โดย Growth factors ที่สำคัญนี้ประกอบไปด้วย

  • Platelet-derived growth factor (PDGF)
  • Transforming growth-factor-beta TGF-b)
  • Vascular endothelial growth factor (VEGF)
  • Epidermal growth factor (EGF)
  • Fibroblast growth factor-2 (FGF-2)
  • Insulin-like growth factor (IGF)

Growth factors เหล่านี้มีส่วนสำคัญในการกระตุ้นการ migration, differentiation และ proliferation ของ stem cell นอกจากนี้เกล็ดเลือดที่ได้ยังมีความสามารถในการกระตุ้น fibroblasts และ endothelial cells ให้เกิดการผลิต extracellular matrix รวมถึงการสร้างเส้นเลือดใหม่ๆ ขึ้น ทำให้โปรแกรม Cellular Matrix for Hair เป็นวิธีการรักษาที่สามารถฟื้นฟูเซลล์รากผมและหนังศีรษะได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยด้วยสารสกัดจากเลือดของตนเอง

 

ความรู้สึกขณะได้รับการรักษาด้วย  Cellular Matrix for Hair

หลังจากการเก็บเลือดไว้ในหลอดปลอดเชื้อที่มีความจำเพาะแล้ว เลือดจะถูกปั่นแยกองค์ประกอบด้วยเครื่อง Centrifuge จนได้  Autologous Growth Factors และเกล็ดเลือดในพลาสม่าที่มีความเข้มข้น จากนั้นแพทย์จะนำกลับไปฉีดที่หนังศีรษะในบริเวณที่ต้องการรักษา  โดยไม่มีแผล ไม่ต้องพักฟื้น และใช้ระยะเวลาในการรักษาประมาณ 45-60 นาที

 

ผลลัพธ์ของการรักษาด้วย Cellular Matrix for Hair

เริ่มเห็นผลลัพธ์ของการรักษาได้ใน 3-4 สัปดาห์ และชัดเจนขึ้นเรื่อยใน 4-6 เดือน หนังศีรษะแข็งแรงมากขึ้น เส้นผมมีขนาดทีใหญ่และแข็งแรงขึ้น รวมทั้งเส้นผมมีความหนาแน่นมากขึ้นด้วย โดยสามารถทำ Cellular Matrix for Hair ได้ทุก 1-2 เดือน แพทย์แนะนำให้ทำการรักษาอื่นๆ ร่วมด้วย เช่น การทำ Micro Hair Injection เพื่อปรับฮอร์โมนและเร่งการเจริญเติบของเซลล์รากผมใหม่ รวมไปถึงการฉายแสง Advanced Light Laser ซึ่งจะช่วยเพิ่มความแข็งแรงของเส้นผมที่เกิดใหม่ให้คงอยู่ได้นานและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังสามารถทำเป็นโปรแกรมสริมในผู้ที่ปลูกถ่ายรากผมด้วยวิธี Advanced FUE   ทำให้ผลการรักษาดีขึ้นได้อีกด้วย

 

**หมายเหตุ ผลการรักษาขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล อายุ และการดูแลรักษาหลังทำ**